Borging trainingsresultaten en kennisontwikkeling

Een training kan voor een deelnemer een krachtige, positieve ervaring zijn. Helaas betekent dit niet automatisch dat de organisatie haar lange termijn doelen realiseert. Kennis- en competentieontwikkeling in organisaties is een continu proces. Leren gebeurt niet alleen tijdens trainingen (‘formeel leren’) maar ook op werkvloer, waar opgedane kennis en vaardigheden worden toegepast (‘informeel leren’).

Wij kunnen u helpen een brug te slaan tussen organisatiedoelen en ontwikkelingsdoelen van individuen, en tussen het formele en het informele leren.

Feedback

Na een training is het gebruikelijk feedback te vragen. Dit doen wij ook. Echter, wij hechten er ook aan op lange termijn te reflecteren op de training. Wat is het effect op het dagelijkse werk enkele maanden later? Zijn er aanpassingen in de werkwijze? En merken de collega’s en/of leidinggevende daar iets van? Op deze manier gaat het meten verder dan hoe de training is ervaren door de deelnemer.

Informeel leren

Daarnaast is er in een aantal van onze trainingen plaats voor het informele leren. Deze trainingen bevatten een actieplanfase van een paar weken, tijdens welke de deelnemers hun werk doen zoals gebruikelijk en tegelijkertijd nieuwe technieken uitproberen op basis van een persoonlijk actieplan.

Tijdens deze fase kunnen deelnemers bij ons terecht met vragen. Maar ook bewaken wij actief de voortgang, versterkt met het concept van ‘accountability partners’. Aan het einde van de actieplanfase is er een terugkomsessie om inzichten te delen, met als doel van elkaars ervaringen¬† te leren.

Kennisontwikkeling

Voor sommige trainingen kan het relevant zijn een jaarlijkse terugkomdag te organiseren. Voorbeeld: voor interne auditoren bij een van onze klanten organiseren wij een jaarlijkse terugkomdag, die gebruikt wordt om nieuwe ontwikkelingen te delen en van elkaars ervaringen te leren. Wij kunnen dit faciliteren, onder andere met ‘opfris’-sessies en begeleide intervisie.

Leren en ontwikkelen op basis van uw eigen trainingsportfolio

In de wereld van vandaag kunnen werkgevers zich onderscheiden door de ontwikkeling van kennis en vaardigheden centraal te stellen. Dit kan op een kosteneffectieve wijze worden geborgd door middel van een interne trainingsportfolio. Bepalend voor de inhoud van de portfolio zijn doelstellingen, de context van de organisatie en de beoogde deelnemers. Zij kan een mix van leerinterventies bevatten, zoals trainingen, workshops, e-learning, begeleide intervisie, enzovoorts; die worden verzorgd door interne en externe trainers. Wij kunnen uw portfolio opzetten en zorgdragen voor de organisatie. Denk daarbij aan (ondersteuning bij) de ontwikkeling van trainingen, ’train de trainer’ sessies, planning en communicatie, praktische voorbereiding en nazorg, het verwerken van feedback en uiteraard het verzorgen van trainingen op basis van onze eigen portfolio.

 

Terug naar voorpagina