Vaardigheden voor business professionals

Assertiviteit in de werkomgeving
Tijdens deze training leren de deelnemers de kenmerken van onderworpen, aggressief en assertief gedrag kennen. Zij leren zulk gedrag herkennen, worden zich bewust van hun eigen voorkeur en leren de baten van assertief gedrag. Zij krijgen technieken aangereikt om hun eigen assertiviteit te vergroten. Deze training omvat een actieplan fase tussen de eerste en de tweede sessie, die ongeveer drie weken duurt. Tijdens deze fase doen de deelnemers ervaring op door technieken toe te passen in de dagelijkse (werk)praktijk.

IT Service Management Essentials
Deze training van een halve dag behandelt de hoofdlijnen van IT Service Management. Ook de beginselen van ASL en BISL, methodes voor respectievelijk applicatie managemen en functioneel beheer/informatiemanagement, komen aan bod. Deze training is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over de organisatie van IT dienstverlening, maar voor wie een volledige geaccrediteerde training te ver voert.

MS-Excel en MS-PowerPoint 
De focus van deze trainingen ligt op zakelijk toepassing van deze software: MS-Excel als hulpmiddel om gegevens bij te houden, te organiseren en te visualiseren; en MS-PowerPoint als hulpmiddel om presentaties te verzorgen. MS-Excel training is beschikbaar op twee niveau’s: basis en gevorderden.

Presentatievaardigheden
Tijdens deze training worden de presentatievaardigheden van de deelnemers aangescherpt. Aan de orde komen de voorbereiding met behulp van de ‘storyboard’ techniek, het bepalen van een strategie om de boodschap over te brengen, het verzorgen van presentaties, omgaan met ‘plankenkoorts’ en (non) verbale communicatie.

Project Management Essentials
Deze training, die kan worden aangepast om specifieke projectrollen te ondersteunen of specifieke technieken en aspecten te behandelen, bevat de hoofdlijnen van project management. Zij is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met projecten, maar voor wie een volledige geaccrediteerde training te ver voert.

Risk Management Essentials
Deze training van een halve dag behandelt de hoofdlijnen van een aantal methodieken. Zij is bedoeld voor iedereen die zich de beginselen van integraal risico management in een zakelijke context eigen wil maken

Schriftelijke communicatie
De focus van deze training ligt op het aanscherpen van schriftelijke communicatie. Naast praktische tips en tricks komen aan bod de (on)mogelijkheden van schriftelijke communicatie, de rol van structuur en strategieen voor omgang met de eindige aandacht van de lezer.

Stress management en bewustzijn
Tijdens deze workshop komt aan bod wat stress is, wat slecht is aan stress en waarom bewustzijn van eigen stressniveau belangrijk is. Er worden verschillende technieken aangereikt om stress te reduceren en te voorkomen.

Time management
Deze training maakt de deelnemers bewust van de eigen time management aanpak. Zij reikt verschillende technieken en srategieen aan om dit te versterken. Deze training omvat een actieplan fase tussen de eerste en de tweede sessie, die ongeveer drie weken duurt. Tijdens deze fase doen de deelnemers ervaring op door technieken toe te passen in de dagelijkse (werk)praktijk.

Training voor Interne Auditoren
Deze training behandelt het afnemen van interne audits in organisaties die gecertificeerd zijn naar ISO standaarden als ISO 9001 en ISO 27001. Zij omvat termen en definities, de rol van interne auditor en technieken die behulpzaam zijn bij voorbereiding en uitvoering van audits, alsmede het schrijven van audit rapporten.

 

Terug naar onze trainingen

Terug naar voorpagina

ITIL®, M_o_R® and PRINCE2® are registered trademarks of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.