Training op maat

Soms past een opleidingswens niet (helemaal) bij een training uit onze portfolio. Als de wens wel bij onze expertise past, is training op maat een goede oplossing. Bij dit proces hoort een intake om leerdoelen specifiek te maken. De training wordt door ons voorbereid en verzorgd, eens of meerdere malen.

Enkele voorbeelden van training op maat:

  • Voor uw organisatie: wij hebben ervaring met het organiseren en verzorgen van trainingen voor interne auditoren voor ISO 9001 of ISO 27001, die wordt aangepast aan uw lokale implementatie van een Quality of Information Security Management System.
  • ‘Verdiepings’-workshops: voor ervaren project managers van een klant hebben wij workshops verzorgd, gebruik makend van ‘gamification’ principes, om hen te ondersteunen bij de omslag naar ‘product based’ denken.
  • Verkorte trainingen: een online webinar van 1 uur over stress awareness, gebaseerd op onze workshop.
  • Combinatie van trainingen: de training presentatievaardigheden kan worden gecombineerd met de training MS-PowerPoint. Dit betekent een efficientievoordeel voor de klant (budget) en de deelnemers (tijd).

Daarnaast ondersteunen wij organisaties bij de ontwikkeling van trainingen voor intern gebruik. Intern gebruik wil zeggen: trainingen die door eigen (interne) trainers verzorgd worden. Wij kunnen onze ervarting met het ontwikkelen van trainingen gebruiken om uw training vorm te geven zodat de leerdoelen zo goed mogelijk bereikt worden, rekening houdend met randvoorwaarden zoals context, omgeving, het publiek en de beschikbare tijd. Uw trainers worden door middel van ’train de trainer’ sessies in staat gesteld de training te verzorgen. Uiteraard kunnen wij hen ook ondersteunen bij de uitvoering.

 

Terug naar voorpagina